Kansen op werk in detailhandel in Gooi en Vechtstreek nemen toe

Geschreven door Redactie

UWV verstrekte eind oktober in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 3.348 WW-uitkeringen.

Dat zijn 211 uitkeringen (-5,9%) minder dan een maand geleden. In vergelijking met de periode direct voor de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt nu lager. De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren.

Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek op 3.348. Dat is een afname van 5,9% (-211 WW-uitkeringen) ten opzichte van september dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in oktober af. Deze landelijke daling was met 4,2% minder sterk dan die in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. UWV verstrekte eind oktober 2021 in de regio Gooi en Vechtstreek 295 WW-uitkeringen aan werkzoekenden die daarvoor in de detailhandel hadden gewerkt. In oktober 2021 daalde het totaal aantal uitkeringen met 26,8% ten opzichte van oktober 2020. De daling van het aantal WW-uitkeringen in de sector detailhandel (-27%) is iets sterker dan die bij het totaal van de WW-uitkeringen voor alle sectoren. Het WW-percentage daalde en komt deze maand uit op 2,4% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijke WW-percentage daalde met 0,1 procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,1% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Meer vacatures, personeel moeilijker te vinden


Het economisch herstel zorgde ervoor dat in Nederland in 2021 steeds meer vacatures beschikbaar waren. In bijvoorbeeld de detailhandel nam het aantal openstaande vacatures in de regio Gooi en Vechtstreek in 2021 met 16% toe. Het gaat dan onder meer om verkoopmedewerkers, winkeliers & teamleiders en managers. Werkgevers op zoek naar personeel voor functies in de detailhandel ervaren krapte op de arbeidsmarkt.

Grote, regionaal sterk vertegenwoordigde sectoren zoals de detailhandel in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek, zorgen in gunstige omstandigheden voor extra kansen op de arbeidsmarkt. De sector biedt werk aan zo’n 13.200 werknemers. Met een aandeel van 12% in de regionale werkgelegenheid is de detailhandel relatief iets sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland als geheel (11%). De verwachte banengroei in de detailhandel zal komend jaar de eerdere krimp van de sector kunnen compenseren, mits onzekerheden niet leiden tot een ongunstiger resultaat. Denk hierbij aan een sterk verslechterend verloop van de pandemie of koopkrachtverlies door toegenomen inflatie.