Veel dieren niet langer met uitsterven bedreigd

Geschreven door Redactie

Helaas zijn er talloze diersoorten die met uitsterven worden bedreigd.


Hun soort verdwijnt langzaam maar zeker, waardoor deze dieren op den duur helemaal niet meer op aarde voorkomen. Dit is natuurlijk enorm jammer, daarom zijn er talloze plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat deze dieren nog lang op onze planeet zullen blijven bestaan. Hier vind je soorten die niet meer met uitsterven worden bedreigd.

De noordereiland kiwi 


Zoals we allemaal weten, is kiwi een zeldzame vogel die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt. De kiwi's van het Noordereiland zijn een bijzondere kiwisoort die al heel lang met uitsterven wordt bedreigd. Het heeft niets met mensen te maken, maar met andere dieren. Dit kiwi-ei is een favoriete snack voor roofdieren. Als gevolg hiervan daalde het aantal kiwi's op het Noordereiland fors, waardoor actie gedwongen werd. De eieren zijn uit het bos gehaald en op een veilige plek gelegd. Hierdoor kunnen ze uitkomen zonder dat er een roofdier in de buurt is, waarna ze de kiwi kunnen loslaten.

De Louisiana zwarte beer


De beren zien er schattig uit, maar knuffelen wil je ze absoluut niet. Het zijn gevaarlijke dieren en niet altijd even vriendelijk voor mensen. De zwarte beer uit Louisiana is een berensoort die leeft in Louisiana, VS. Dit dier wordt al lange tijd met uitsterven bedreigd, vooral omdat jagers te graag op deze dieren jagen. Dit gebeurde vooral rond 1900, maar beren hebben lang geleden. Dit alles veranderde in 2016, toen de zwarte beer uit Louisiana officieel buiten gevaar was.

De Monito gekko


Deze gekko komt maar op één plek op aarde voor: Monito Island in Puerto Rico. Daarom is het leefgebied van deze dieren zeer beperkt en kunnen ze zich niet verspreiden omdat ze op een eiland leven. Lange tijd was men bang dat deze reptielen volledig zouden verdwijnen. Ze werden verdreven door een grote groep ratten. De bewoners van Isla Monito deden er alles aan om de muizen te verdrijven, zodat de Monito-gekko weer een eigen plekje kreeg. Er leven nu meer dan 11.000 van deze dieren op het eiland.