Gratis wildkroket verkrijgbaar in Flevoland

Geschreven door Redactie

Vanaf deze week kunnen inwoners van de gemeente Lelystad in de provincie Flevoland met een huis-aan-huis verspreide bon een gratis wildkroket ophalen bij een lokale snackbar.

Deze actie maakt deel uit van de campagne ‘Daar Jagen Wij Voor’, waarmee de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging bewustwording wil creëren over de bijdrage die jagers leveren aan de verkeersveiligheid in Nederland.

Het aantal reeën in ons land is de laatste decennia sterk gegroeid. Vlak na de Tweede Wereldoorlog leefden er zo’n 5.000 dieren in ons land (en dan vooral in het oostelijk deel), maar vandaag de dag komt de diersoort in elke provincie van Nederland voor en ligt het aantal boven de 100.000. Deze groei en aanwezigheid hebben ook een keerzijde. Het aantal aanrijdingen met dieren in Nederland stijgt. In Flevoland werden vorig jaar maandelijks gemiddeld 35 aanrijdingen met reeën gemeld. In de vier provincies waar de Jagersvereniging vanaf november campagne voert (Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Utrecht), vinden veel aanrijdingen met reeën plaats: gemiddeld 42 aanrijdingen per week in deze vier provincies samen (bron: rapportages Faunabeheereenheden uit vier provincies).

Daarnaast meldde het Verbond voor Verzekeraars begin 2021 dat ook het gemiddelde schadebedrag na een aanrijding met een (wild) dier over de afgelopen jaren flink is toegenomen: van € 1.632 in 2017 naar € 1.921 vorig jaar.

Gratis wildkroket in Flevoland

Het voorkomen van aanrijdingen is belangrijk, jagers spelen hierbij een grote rol. Ze brengen onder andere plekken in kaart waar veel wildaanrijdingen zijn of plaatsen wildreflectoren. Ook bejagen ze de populatie reeën zodat die niet te groot wordt voor de draagkracht van het gebied. Het wild dat jagers schieten wordt waar mogelijk opgegeten. De jager eet het zelf of brengt het geschoten wild (bijvoorbeeld ree of zwijn) naar een lokale slager, poelier of restaurant. Hier wordt het wild verwerkt tot een heerlijk, ambachtelijk product, zoals de wildkroket. In de week van 22 november ontvangen inwoners van de gemeente Lelystad bij het huis-aan-huisblad een flyer met een bon voor de gratis wildkroket bij een plaatselijke cafetaria, restaurant of snackbar. Het voedsel van lokaal geschoten wild is verwerkt in de wildkroket. Zo wordt voedsel van hoge kwaliteit goed benut.

In Lelystad is de wildkroket verkrijgbaar bij Anytime Snack en Dine. De andere locaties waar de wildkroket verkrijgbaar is, zijn te vinden op daarjagenwijvoor.nl/wildkroket. De actie loopt tot en met 20 december 2021. Ga voor alle voorwaarden naar www.daarjagenwijvoor.nl/wildkroket.

Campagne ‘Daar Jagen Wij Voor’ in vier provincies

De campagne ‘Veilig op weg, Daar Jagen Wij Voor’ vraagt in november en december aandacht voor aanrijdingen met reeën. Zeker in deze wintertijd periode, waarin er meer verkeer in de schemer rijdt, is het risico op een wildaanrijding groter. De campagne geeft onder meer via social media tips hoe een automobilist een wildaanrijding kan voorkomen en de correcte afhandeling van een wildaanrijding: verplicht melden bij de politie, zodat deze een daartoe bevoegde jager kan bellen om het gewonde dier op te sporen en indien nodig uit het lijden te verlossen. De campagne bestaat verder uit onder meer een speciale wildkroket-actie, radiospotjes en scholenbezoeken in de vier provincies. Op de campagnewebsite daarjagenwijvoor.nl kan iedereen meer informatie vinden over verkeersveiligheid en jagen.

Onze Ambassadeurs