Eénjarig bestaan Taalakkoord Almere

Geschreven door Redactie

Op woensdag 1 december werd in De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad het eenjarig bestaan van het Taalakkoord in Almere gevierd.


Met de ondertekening van het Taalakkoord in 2020 spraken lokale organisaties met elkaar af om zich extra in te zetten voor het terugdringen van laaggeletterdheid in Almere en om daarbij samen te werken. Nu, een jaar verder, was het een mooi moment voor een terugblik. Maurice de Greef (hoogleraar leereffecten laagopgeleiden en laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel) sprak tijdens deze bijeenkomst met wethouder Roelie Bosch, Annerie Brenninkmeijer (De Nieuwe Bibliotheek), Jerzy Soetekouw (VMCA, Vrijwillige Mantelzorg Central Almere) en Marlena Pieters (waarnemend directeur van Humanitas, afdeling Almere). Daarnaast ondertekende Cora Spaans van TaalSamen, als nieuwe partner, het Taalakkoord. Spoken word artist Florian Frey omlijstte het geheel met zijn persoonlijke gedichten.

Trots

Alle aanwezige partijen toonden zich trots op het afgelopen jaar. Men leert van elkaar, wat de versterking van het netwerk zeker ten goede komt. Roelie Bosch benadrukte nogmaals het belang dat de gemeente Almere hecht aan taal en het voorkomen/bestrijden van laaggeletterdheid. Haar droom is dat Almere over 5 jaar een vangnet is voor iedereen met een taalvraag en dat we op die manier heel dicht bij de bewoners komen.

Annerie Brenninkmeijer, Jerzy Soetekouw en Marlena Pieters zijn trots op het gevormde netwerk dat zich nog steeds uitbreid. Dat samen wordt gekeken hoe we tot een centrale (locatie bieb in Stad) en decentrale intake (bijvoorbeeld bij buurtcentra, VMCA, enz.) kunnen komen. Prioriteit hierbij is dat bij elke deelnemende partij de behoeftes van de aanvrager centraal staan. Hoe kunnen we het beste ondersteuning bieden vanuit het perspectief van de inwoner, in samenwerking met elkaar. Wat dient de stad het beste en hoe kunnen we de verborgen taalvragen nog beter naar boven krijgen. We doen het tenslotte voor Almere. Of, zoals Marlene Pieters, het verwoordt: “Almeerders voor de Almeerders”.

TaalSamen

Het Taalakkoord is een organisatie in beweging. Cora Spaans bekrachtigde dit door, namens TaalSamen, het akkoord te ondertekenen. TaalSamen heeft als missie om de Nederlandse taal, training en begeleiding in een veilige leerrijke omgeving aan te bieden aan mensen die inburgeringsplichtig zijn of de Nederlandse taal beter willen beheersen. Alle nieuwkomers in Nederland zijn in principe laaggeletterd. Het streven van TaalSamen is dat al deze groepen al snel op een niveau zijn dat ze kunnen functioneren als onderdeel van de stad. TaalSamen biedt meer dan alleen taal; zo hebben ze ook een werkspreekuur en een administratief spreekuur. Zij bieden sociale ondersteuning, alles met het doel om mensen zelfredzamer te maken. TaalSamen is zo een welkome aanvulling op het netwerk.

Florian Frey

De spoken word artist Florian Frey eindigde de bijeenkomst met een aantal persoonlijk gedichten. Als kind van een Duitse vader en een Ghanese moeder ondervond hij van dichtbij de problemen die zijn moeder had na hun verhuizing naar Duitsland. Na het overlijden van zijn vader raakte zijn moeder in een isolement. Zij sprak de taal niet en had geen middelen van bestaan. Na een moeilijke periode stortte zij zich op het aanleren van de taal. Door het kunnen lezen en schrijven van deze taal kreeg haar leven ook weer toekomst.

Onze Ambassadeurs