Provincies presenteren gezamenlijk plan aanpak stikstof

Geschreven door Redactie

Vooruitlopend op het regeerakkoord dat de formerende partijen nog voor de kerst willen presenteren, hebben de twaalf provincies donderdag 9 december een gezamenlijk ‘stikstofplan’ gepresenteerd.

De verwachting is dat in de formatie omvangrijke plannen ten aanzien van stikstof en natuur worden opgesteld. Kern van die plannen is een integrale aanpak van de problematiek waarbij de doelen van stikstof, natuur, klimaat (landbouw en landgebruik) en water samenhangend worden opgepakt.

Gebiedsregisseur

Met de propositie ‘stikstofplan van de provincies’ geven de provincies aan dat zij vanuit hun eigen rol als gebiedsregisseur binnen het kader van de integrale aanpak op het gebied van stikstof en natuur een betekenisvolle rol willen spelen. De propositie is als aanbod geschreven, maar benoemt ook de hiervoor benodigde voorwaarden. De boodschap van de provincies is helder: Alleen samen kunnen we het stikstofprobleem aan.

De propositie is te downloaden via de website van het ipo.