Boerderijen nemen aanbevelingen biodiversiteitsonderzoek foodcoop Odin over

Geschreven door Redactie

De biodiversiteit op het boerenland staat zwaar onder druk. Biologische foodcoop Odin wil bijdragen aan een gezonde, schone en leefbare aarde.

Daarom onderzocht Odin de biodiversiteit op twee biodynamische boerderijen en gaf aanbevelingen voor verbetering daarvan. Een deel van de aanbevelingen wordt ondertussen al uitgevoerd door de boerderijen.

Het onderzoek is uitgevoerd bij Warmonderhof in Dronten en bij Maatschap Dames en Heren Vos in de Noordoostpolder. Het onderzoek richtte zich met name op wilde bestuivende insecten, maar ook op overige flora en fauna. Bij Warmonderhof werd onder meer een gevarieerde populatie wilde bestuivers gevonden en veel erfvogels, maar weinig akkervogels. Bij Maatschap Dames en Heren Vos was het aantal wilde bijen beperkt, maar waren er bijvoorbeeld relatief veel akkerland-zangvogels.

Het onderzoeksrapport doet verschillende aanbevelingen waarmee de biodiversiteit versterkt kan worden, zoals een aangepast maaibeheer voor de slootkanten, het beperken van grondbewerking tijdens de broedperiode, braaklegging van geoogste graanakkers in de winter, aanleg van kleine bosjes, poelen en grondwallen, en het opstellen van een bedrijfsnatuurplan.

Verder met biodiversiteit op boerderijen

De boerderijen hebben de mogelijkheid om de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten uit te werken in een natuurbedrijfsplan, zodat ze goed ingepast kunnen worden in hun bedrijfsvoering. Bij de provincie Flevoland en Landschapsbeheer Flevoland wordt ondertussen nagegaan of vergoedingen mogelijk zijn voor de uitvoering van de aanbevelingen.

Odin imkerij – achtergrond onderzoek

Op beide boerderijen staan bijenvolken van de Odin imkerij. Omdat bijenvolken een rijke biodiversiteit nodig hebben, maakt hun aanwezigheid dat boeren meer aandacht krijgen voor de natuurwaarden op hun boerderij. Dit wordt gestimuleerd door de Odin imker en zijn hulpimkers, die samen met de boer werken aan verbetering van beplanting en andere landschapselementen, zodat alle insecten hier voordeel bij hebben.

Het onderzoek is mede gefinancierd door De Traay, uit een consumentenactie in Odin winkels tijdens de Odin Meimaand Bijmaand. De financiering is aangevuld door Odin zelf. Het onderzoek is uitgevoerd door Bunskoek Natuurlijk. Onderzoek en aanbevelingen zijn afgelopen najaar tijdens een goed bezocht webinar gedeeld met onder meer boeren, imkers en medewerkers van Landschapsbeheer Flevoland. Samen met De Traay gaat Odin kijken naar ondersteuning van de boerderijen bij het versterken van de biodiversiteit op hun bedrijven en naar verder onderzoek op andere boerderijen.

Meer informatie en de onderzoeksrapporten zijn te vinden op Odin.nl.

Fotografie: Lizelore Vos

Onze Ambassadeurs