Start bomenkap Espelerringweg, Espelerweg en Kuinderweg

Geschreven door Redactie

Vanaf 7 februari start provincie Flevoland met het kappen van bomen langs de Espelerringweg, Espelerweg en Kuinderweg.

De bomen zijn ziek en/of van slechte kwaliteit. Eind 2022 worden nieuwe bomen geplant. Het kappen kan hinder voor het wegverkeer veroorzaken.

Het kappen start langs de Espelerringweg. Hier worden populieren gekapt die aan het einde van hun levensduur zijn. Er komt een mix van verschillende soorten bomen voor terug. Langs de Espelerweg worden zieke essen gekapt en ook deze worden vervangen door een mix van verschillende boomsoorten. De populieren langs de Kuinderweg worden vervangen door eiken. De herplant van de nieuwe bomen staat gepland voor eind 2022.

Planning kapwerkzaamheden

Espelerringweg: Vanaf 7 februari tot begin maart wordt gewerkt langs de Espelerringweg. Voor het kappen van de bomen langs de Espelerringweg worden de weg en het fietspad deels afgesloten. Tijdens de afsluiting geldt een omleiding voor zowel wegverkeer als (brom)fietsers. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Espelerweg: Vanaf 21 tot en met 25 februari worden de bomen langs de Espelerweg gekapt. Hier wordt alleen een deel van de weg afgesloten. Borden geven de omleidingsroute aan. (Brom)fietsers worden over de rijbaan langs het werk geleid.

Kuinderweg: De Kuinderweg is eind week 9 aan de beurt. Hier is geen wegafsluiting nodig. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.

Aanwonenden, nood- en hulpdiensten en de bus kunnen tijdens de afsluitingen wel over de Espelerringweg en de Espelerweg. Verkeersregelaars zijn aanwezig om dit in goede banen te leiden.

Essentaksterfte: Flevoland kampt al jaren met de essentaksterfte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmelinfectie waarvan de bomen niet herstellen. Als een boom zwaar is aangetast door de schimmel wordt deze zwak en kan afbreken. De boom vormt daardoor een gevaar voor de omgeving. De provincie screent daarom in ieder geval tot 2025 periodiek de bomen langs de provinciale wegen en haalt waar nodig zieke bomen weg.

Herplant met meerdere bomensoorten

De es groeit goed op kleigrond en is daarom destijds op grote schaal aangeplant in Flevoland. De kap van de essen heeft daardoor veel impact op het landschap. Ook de wegbeplanting langs de provinciale wegen is beeldbepalend voor de groenstructuur in Flevoland. Daarom plant de provincie ongeveer een jaar na de kap ook weer nieuwe bomen. De nieuwe aanplant bestaat uit een grotere variatie in bomensoorten om te voorkomen dat bij een volgende ziekte-uitbraak opnieuw een groot deel van de bomen ziek wordt en gekapt moet worden.

Onze Ambassadeurs