JOVD en CDJA organiseren samen het Flevolands verkiezingsdebat voor jongeren.

Geschreven door Redactie

De Flevolandse afdelingen van het CDJA en de JOVD organiseren op 2 maart (20:00) een verkiezingsdebat in een zaal van het gemeentehuis.

JOVD en CDJA hebben elf partijen uitgenodigd. Aan het debat doen mee: PVV, CDA, PvdD, GroenLinks, CU, VVD, SP en PvdA.

Tijdens deze avond zullen de afgevaardigde sprekers met elkaar in debat gaan over stellingen die in het belang zijn voor jongeren. Voorafgaand aan het debat kunnen jongeren hun persoonlijke vraag aan de sprekers doorsturen en is er ruimte om deze vragen te beantwoorden.

 “Het doel achter deze avond is vooral om de politiek dichter bij de Flevolandse jongeren te brengen”, verteld Willemijn Vink, voorzitter van de JOVD Flevoland. Daarnaast verteld Elise Hordijk voorzitter van CDJA Flevoland: “ook is het doel dat lokale partijen met elkaar in debat gaan over stellingen die juist voor deze doelgroep van belang is.” Stemmen is namelijk heel erg belangrijk, júist voor jongeren. Wij gaan ze helpen deze stem uit te brengen op de partij die aansluit bij de jongeren. Lekker laagdrempelig, heel makkelijk en zonder veel moeite!

Onze Ambassadeurs