Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen vliegveld Lelystad

Geschreven door Redactie

De politieke partij 50PLUS roept de colleges van alle gemeentes in Flevoland op ondersteuning te bieden bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Vrijheid van meningsuiting net als een verbod op censuur zijn voor 50PLUS van groot belang binnen de vrijheid van een land.

Binnen Europa is er vrij verkeer mogelijk voor Oekraïners en het ziet er naar uit dat het aantal oorlogsvluchtelingen dat richting ons land zal komen in de komende dagen en weken enorm zal toenemen. 50PLUS Flevoland heeft een oproep gedaan aan het college van de provincie Flevoland om alles in het werk te stellen om samen met de Stakeholders, de Schiphol groep, en de gemeenten in Flevoland om te kijken naar de inrichting en openstelling van de luchthaven als tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.  

50PLUS Flevoland en 50PLUS Almere roepen de colleges van de gemeenten Almere, Zeewolde, Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder en Dronten op samen met de Provincie Flevoland de hallen van de luchthaven Lelystad, een luchthaven die operationeel al een tijd klaar is, per direct in te richten voor de tijdelijke opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Eendracht maakt macht en met de oproep van 50PLUS aan het college van de Provinciale Staten is extra  hulp van de diverse Flevolandse gemeentes is hierbij onontbeerlijk.

Onze Ambassadeurs