Eerste Innovatiefestival van Flevoland

Geschreven door Redactie

De Nieuwe Bibliotheek, FlevoMeer Bibliotheek, Bibliotheeknetwerk Flevoland werken voor de provincie Flevoland samen op het gebied van innovatie.

Met de oprichting van een Innovatieteam is de maatschappelijke impact van de eigentijdse bibliotheek vergroot en de dienstverlening online en offline verbeterd en vernieuwd. Belangrijke thema’s zijn de aanpak van laaggeletterdheid, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Om maatschappelijke impact te creëren, ontwikkelen we veel projecten samen met partners. Om nog meer impact te realiseren organiseren we dit jaar voor het eerst het (gratis) Innovatiefestival. De opening van het festival wordt verzorgd door de gedeputeerde van de provincie Flevoland Michiel Rijsberman en door de directeur van De Nieuwe Bibliotheek, Annerie Brenninkmeijer.

Het Innovatiefestival wordt een middag waar we samen met onze partners op zoek gaan naar kansrijke innovaties. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn waarbij de locatie van de bibliotheek wordt ingezet of een project waarbij kennis en expertise van de bibliotheek wordt benut.

Maatschappelijke thema’s

We vertellen meer over het provinciale Innovatieprogramma van de bibliotheken en over de innovaties die daaruit zijn voortgekomen. Samen met interessante partners denken de deelnemers mee over innovatieve oplossingen voor de volgende maatschappelijke opgaven en thema’s:
•    Geletterde samenleving - bevorderen geletterdheid en leesplezier: taal en lezen zijn grondstoffen voor verbinding en ontwikkeling.
•    Participatie in de informatiesamenleving - digitale inclusie en digitaal burgerschap: iedereen doet mee.
•    Leven lang ontwikkelen - basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid: een leven lang leren, inspireren, ontmoeten en plezier.

Uiteindelijk doel: kennismaken, innovatieve plannen bedenken en delen, netwerken en op vernieuwende wijze samenwerken. Geïnteresseerden die hier (gratis) bij aanwezig willen zijn (en dat kan ook online), kunnen zich via deze link opgeven: www.denieuwebibliotheek.nl/aanmelden-innovatiefestival. Er is wel beperkt plek, dus snel opgeven is een must.

Programma
13.00 uur: Welkom
13:15 uur: Maatschappelijke opgaves en rol innovatieteam
13.30 uur: Mindset Design Thinking

14.00 uur: Innovatieworkshops
Het Zeilschip
Speedhunten
Crazy 8

15.30 uur: Tentoonstelling ideeën ophangen
15.45 uur Pitch ideeën en borrel om de dag af te sluiten

Innovatiefonds

Een extra incentive om het Innovatiefestival bij te wonen is het Innovatiefonds. Heeft jouw organisatie, onderneming of vereniging een goed idee? Een idee dat gaat om innovatie, samenwerking en impact voor de bibliotheeksector? Dan is het goed om te weten dat er jaarlijks voor aanvragen 139.500 euro  ( 40.000 euro maximaal per project) beschikbaar is. Meer informatie hierover vind je op deze webpagina: www.denieuwebibliotheek.nl/innovatiefonds-flevoland

Onze Ambassadeurs