Op vrijdag 5 juli bestaat Het Flevolands Archief alweer 5 jaar.

Geschreven door Redactie

HFA kan terugkijken op een periode waarin veel stappen werden gezet in het nog beter toegankelijk maken van archiefstukken.

In een speciale jubileumaflevering van de podcast De Flevopoldercast zal aandacht besteedt worden aan deze mijlpaal.

Vrijdag 1 juli is het 5 jaar geleden dat Het Flevolands Archief (HFA) opgericht werd. Het archief ontstond door een opsplitsing van Nieuwland Erfgoedcentrum in Batavialand en HFA. De basis van het archief wordt gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject. De directeur is heel trots op het team dat in deze periode zulke mooie stappen heeft kunnen zetten. In de afgelopen 5 jaar zijn er verschillende projecten afgerond: de technische tekeningen en de films van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) werden gedigitaliseerd.

Er werden verhalen die gebaseerd zijn op onze archiefstukken op onze website geplaatst en we hebben een podcastserie gemaakt: De Flevopoldercast. Hiervan komt op 1 juli een speciale jubileumaflevering uit. Diverse collecties werden gedigitaliseerd, zodat mensen ook thuis archiefonderzoek kunnen doen. Een ander opvallend project is het Vele Handenproject, waarbij vrijwilligers thuis de fotocollectie van de RIJP kunnen meehelpen beschrijven. Dit project is nu over de helft. Sinds enkele maanden is het mogelijk om van enkele collecties vanuit huis scans aan te vragen via onze Scanning On Demand service. Kortom, in vijf jaar tijd hebben we flinke stappen vooruit gemaakt en ook in de toekomst zullen wij ons blijven ontwikkelen om onze archiefstukken zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

Over Het Flevolands Archief

Het Flevolands Archief is een archief dat zowel voor het grote publiek als voor de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling (het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland) een betrouwbare en laagdrempelige partner is in het beheer en beschikbaar stellen van archieven in de provincie Flevoland.

Foto: Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt