Afsluitingen tijdens asfalteren N715 Oosterringweg

Geschreven door Redactie

Momenteel werkt de provincie Flevoland aan de reconstructie van de N715 Oosterringweg.

De planning is erop gericht om de weg op uiterlijk zaterdag 30 juli 2022 weer in twee richtingen open te stellen voor het doorgaande verkeer. De weg wordt in delen geheel afgesloten op het moment dat de asfaltdeklagen aangebracht worden. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden tijdens verkeersluwe periodes tussen vrijdag 15 juli en maandag 25 juli 2022.
 
De provincie voert deze werkzaamheden gefaseerd uit om onder andere Luttelgeest zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Het betreft de volgende momenten:
 
Vrijdag 15 juli van 19:00 uur tot zaterdag 16 juli 6:00 uur, ter hoogte van de (nieuwe) rotonde Luttelgeesterweg;
Dinsdag 19 juli van 19:00 uur tot woensdag 20 juli 6:00 uur, ter hoogte van de (nieuwe) rotonde Luttelgeesterweg;
Woensdag 20 juli van 19:00 uur tot donderdag 21 juli 6:00 uur, ter hoogte van de slingers en het tussenliggende wegdeel langs de kern Luttelgeest;
Vrijdag 22 juli van 17:00 uur tot maandag 25 juli 6:00 uur, de gehele Oosterringweg vanaf de Kuinderweg tot Marknesserweg.
 
De dan geldende omleidingsroutes worden ter plaatse met verkeersregelaars en borden aangegeven. Deze omleidingsroutes lopen ook deels via gemeentelijke wegen. Buiten de bovengenoemde 3 stuks nachtafsluitingen en de weekendafsluiting blijft tot de openstelling van de weg op 30 juli het 1-richtingsverkeer zoals in de huidige situatie ingesteld. Dit is nodig om voldoende werkruimte voor machines te creëren en zo op een veilige manier de bermen af te werken en markeringen, glasbollen en ribbelstroken in het nieuwe wegdek aan te brengen.

Fietspad

Vanwege onvoorziene werkzaamheden aan het gasnet zijn de werkzaamheden van het nutsbedrijf uitgelopen. Dit heeft invloed gehad op planning en voortgang van onze werkzaamheden aan de Oosterringweg. Door deze vertraging lukt het niet om het fietspad voor eind juli te reconstrueren. Dat betekent dat de provincie de werkzaamheden aan het fietspad op een later moment uitvoert. Uiteraard zullen alle aansluitingen goed afgewerkt zijn, zodat het fietspad er in de tussentijd netjes bij ligt en veilig te gebruiken is. Op dit moment onderzoekt de provincie wanneer de werkzaamheden aan het fietspad het beste uitgevoerd kunnen worden. De weg zal hier niet opnieuw voor afgesloten worden. Het wegverkeer zal wel enige overlast ondervinden vanwege het gebruik van verkeersregelaars.
 

Onze Ambassadeurs