Annemarie Jorritsma-Lebbink benoemd tot Commissaris-Generaal Floriade

Geschreven door Redactie

College Almere verguld met benoeming

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om Annemarie Jorritsma-Lebbink, voormalig burgemeester van Almere, te benoemen tot Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022.

Op 15 november 2017 heeft Floriade Almere 2022 in Parijs de formele erkenning van het BIE, Bureau International des Expositions, als A1 wereldtuinbouwtentoonstelling ontvangen. De reglementen van de BIE stellen dat de Rijksoverheid een Commissaris-Generaal benoemt voor  wereldexposities. De Commissaris-Generaal  is geautoriseerd om voor de geregistreerde wereldtuinbouwtentoonstelling (het evenement) de nationale overheid te vertegenwoordigen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft Jorritsma-Lebbink als kandidaat voorgedragen voor de functie van Commissaris-Generaal. Minister Schouten heeft de voordracht overgenomen en Jorritsma-Lebbink officieel benoemd. Burgemeester Franc Weerwind: ,,Ik feliciteer Annemarie Jorritsma van harte met deze benoeming. Met haar jarenlange politieke ervaring is zij wat ons betreft de juiste persoon voor deze functie. Het college is content met het kunnen voordragen van een Almeerse kandidaat, die nu ook benoemd is door de minister."

Ook Loes Ypma, wethouder Floriade is content met de benoeming van Jorritsma. ,,Naast haar uitgebreide inter- en nationale netwerk kent Annemarie Almere uitermate goed. Met deze benoeming kunnen we een versnelling aanbrengen in de promotie en acquisitie voor de Floriade Almere 2022. Tijdens ons eerste gesprek raakten we eigenlijk allebei steeds meer enthousiast over de Floriade, haar rol en de kansen voor Almere en dat is erg prettig om te merken."

Voormalig minister en vicepremier Jorritsma-Lebbink was van 2003 tot 2015 burgemeester van Almere. Sinds 2015 is zij voorzitter van de fractie van de VVD in de Eerste Kamer.

Gemeente Almere

Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met de perstelefoon van de gemeente Almere: 06 51 00 21 07.

Onze Ambassadeurs