Gemeente Almere koopt voormalig politiebureau Almere Haven

Geschreven door Redactie

Het college heeft een akkoord gesloten met de politie om een voormalig politiebureau te kopen. Het gaat om gebouw de Bivak in Almere Haven.

Leegstand

Het voormalig politiebureau staat al een tijd leeg. De politie heeft het gebouw onderhands te koop aangeboden aan de gemeente, vooruitlopend op een voorgenomen openbare veiling. De veiling van het pand stond gepland voor begin september. Na onderzoek en taxatie heeft het college ingestemd met de strategische aankoop van dit pand.

Strategisch

Volgens de gemeente gaat het om een strategische aankoop. De gemeente is van plan om het centrum van Almere Haven te vernieuwen. Het voornemen bij de stedelijke vernieuwing is de wijk toekomstbestendig te maken. ”Deze locatie kan daarin een rol vervullen. Het huidige bestemmingsplan biedt ruimte voor diverse functies. Het is echter nog niet duidelijk hoe de stadsvernieuwing zal worden uitgevoerd, want een visie is nog niet opgesteld. Zolang de Stadsvernieuwingsvisie Almere Haven nog niet gereed is voor dit gebied, zal het pand, nadat het aan de gemeente Almere is geleverd, tijdelijk worden verhuurd”, aldus de gemeente.

Onze Ambassadeurs