Capaciteit hoogspanningsnet in Almere wordt vergroot

Geschreven door 1Almere

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, gaat het hoogspanningsnet tussen Diemen en Lelystad geschikt maken voor duurzame energie. Dat meldt 1Almere. TenneT gaat het hoogspanningsnet, dat door Almere loopt, aanpassen. Daarbij zal de transportcapaciteit van elektriciteit worden verhoogd.

Vergroten capaciteit

“Het vergroten van de capaciteit is nodig om meer elektriciteit te kunnen afvoeren, vooral op momenten waarop veel duurzame energie wordt geproduceerd”, aldus een woordvoerder van TenneT. Het bedrijf combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

Werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden zullen de draden van de hoogspanningsmasten worden vervangen. Er komen draden die een grotere capaciteit aan kunnen. “De bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren zullen worden vernieuwd, evenals de bliksemdraden. Daar waar nodig zal staalwerk in de masten worden vervangen. De hoogte van de masten verandert niet. Waarschijnlijk moet de fundering van een aantal masten worden versterkt. Hierover loopt nog onderzoek”, zo schrijft TenneT.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2021 zijn afgerond.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?