Veehouders protesteren tegen fosfaatwet in Brussel

Geschreven door Redactie

Melkveehouders demonstreren woensdag in Brussel. 

Onder hen is bioboer Jos van Middelaar uit Rutten. Hij is het niet eens met de nieuwe fosfaatregels die gaan gelden. Die regels zijn opgesteld om de mestproblematiek tegen te gaan. 

Nederland produceert volgens de Europese regels te veel mest en dat is slecht voor het milieu. De hoeveelheid mest, en daarmee de uitstoot van fosfaat, moet van Brussel worden teruggebracht. Door de overheid is per boerderij berekend hoeveel koeien er gehouden mogen worden. Melkveehouders die willen uitbreiden kunnen zogenoemde 'fosfaatrechten' aanschaffen.

De protesterende bioboeren willen niet onder die wet vallen. Volgens bioboer Van Middelaar stoten zij al minder fosfaat uit dan andere melkveehouders. De bioboeren willen dat het mestoverschot wordt opgelost door de veroorzakers. Volgens hen zijn dat de gangbare melkveehouders. 

Onze krant nog niet ontvangen?