Edelherten Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten

Geschreven door Redactie

De edelherten in de Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten. Dat heeft rechtbank Midden-Nederland bepaald. Dit betekent dat Staatsbosbeheer de komende tijd ruim 1800 herten gaat afschieten. De bedoeling is om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Staatsbosbeheer heeft hiervoor opdracht gekregen van de provincie Flevoland. 

Beschermde vogels


De natuurorganisaties Dierbaar Flevoland, de Faunabescherming en Fauna4life wilden het afschot van de dieren via de rechter tegenhouden. De stichtingen vinden het rapport dat de provincie heeft gebruikt bij de besluitvorming gedateerd, onvolledig en onduidelijk. Daarnaast vinden ze dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen die het schieten kan hebben voor de beschermde vogels. 

'Geen ernstige gevolgen'


De voorzieningenrechter twijfelt niet aan het rapport dat de provincie heeft gebruikt. De methode die is toegepast in het rapport is juist en de informatie is niet gedateerd, aldus de rechter. Doordat er minder gegraasd wordt, zal het landschap wel veranderen, maar uit het rapport blijkt dat dit geen ernstige gevolgen zal hebben voor de beschermde vogelsoorten, vindt de rechtbank. Het staat ook voldoende vast dat de vogels niet worden gestoord door herten die op de vlucht slaan bij het afschieten. Dat wordt volgens de rechtbank bevestigd door de ervaringen van Staatsbosbeheer met afschot en verstoringen. Ook is niet gebleken dat het geluid van het schieten tot een schrikeffect leidt, aldus de rechtbank.

Maatschappelijke onrust


De rechter is het met de provincie eens dat een situatie zoals vorige winter voorkomen moet worden. Toen stierf een grote groep edelherten in de Oostvaardersplassen aan voedselgebrek en dat leidde tot grote maatschappelijke onrust. De voorzieningenrechter is het wel met de stichtingen eens dat de provincie het besluit zorgvuldiger had moeten voorbereiden.

Andere grote grazers


Ook de konikpaarden moeten naar beneden in aantal. Van de ruim 600 worden er 180 gevangen en verhuisd naar een andere plek. De 200 heckrunderen kunnen in het gebied blijven. 

Vanwege gezondheidsoverwegingen hebben wij besloten deze maand niet huis-aan-huis te bezorgen. Klik hier voor meer informatie.