Landelijke aanpak voor veiliger regioverkeer

Geschreven door Redactie

Provincies, gemeenten en de rijksoverheid gaan samen de verkeersveiligheid aanpakken. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SVP) worden daarvoor diverse maatregelen aangekondigd. Zo worden fietspaden en gevaarlijke rotondes en kruispunten aangepakt.

In het SVP staat dat er landelijke expertteams komen die samen met gemeenten en provincies de lokale verkeersrisico's in kaart brengen. Een kenniscentrum gaat de wegbeheerders daarbij helpen, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mede namens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Alcoholcursus voor dronken snorfietsers


Ook komen er strengere regels voor kwetsbare weggebruikers. Voor bestuurders van snor- en bromfietsen die dronken zijn, komt een verplichte cursus. Dat kan nu alleen voor drankrijders die een autorijbewijs hebben. De eisen voor helmen worden strenger en het gebruik van beschermende kleding wordt gestimuleerd.

Twee-derde van de verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen. Ook op N-wegen gebeuren relatief veel ongelukken. Vorig jaar vielen er in totaal 613 doden in het verkeer, iets minder dan in 2016. Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017 wordt geschat op 20.800. In 2016 waren dat er 21.400.