Veel baby's van alleenstaande moeders in Almere

Geschreven door Redactie

In Almere ligt het percentage pasgeboren baby's met een alleenstaande moeder boven het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers over 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het percentage is met 15,9 gelijk aan dat van Amsterdam. Alleen Rotterdam scoort hoger, met 20,8 procent.

Het CBS zoekt de oorzaak in het feit dat er relatief veel mensen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse migratieachtergrond in deze steden wonen. Eenoudergezinnen komen in deze bevolkingsgroepen vaker voor.

Urk scoort samen met Staphorst het hoogst als het gaat om moeders van levendgeborenen die getrouwd zijn. Meer dan 95 procent van de vrouwen die op Urk een kind krijgen, is getrouwd. Landelijk gezien is de trend nog steeds dat het merendeel van de baby’s ter wereld komt in een gezin met twee ouders, maar die zijn wel minder vaak getrouwd.

In heel Nederland werden in 2017 15.000 baby’s geboren bij een alleenstaande moeder. Dat is 9 procent van alle levendgeboren kinderen. In 2010 was dat nog ruim 7,5 procent en in 2000 ging het om 6 procent.

Onze Ambassadeurs