Staatsbosbeheer organiseert 'schuursessies' in OVP

Geschreven door Redactie

Staatsbosbeheer gaat met zogenoemde schuursessies het veranderende beleid rond de Oostvaardersplassen uitleggen. Op de informatiebijeenkomsten kunnen bezoekers vragen stellen aan medewerkers van Staatsbosbeheer, de provincie en andere deskundigen.

Staatsbosbeheer heeft sinds de acties rond de dood van grote grazers in de Oostvaardersplassen te maken met veel kritiek. Die acties hebben ertoe geleid dat de provincie het beleid rond de dieren heeft veranderd. In plaats van het afschieten van dieren die dreigen te verhongeren, wordt nu het aantal dieren actief beperkt. Dat betekent vooral dat er veel herten worden afgeschoten.

Medewerkers van Staatsbosbeheer hebben de afgelopen maanden al veel toegelicht via de (social) media, e-mail en gesprekken met bezoekers. De 'schuursessies' zijn daar volgens Staatsbosbeheer een aanvulling op. De bijeenkomsten duren vijf uur en kosten, inclusief een maaltijd, vijf euro. De eerste 'schuursessie' is 26 januari.