Staten beslissen over toekomst Nationaal Park Nieuw Land

Geschreven door Redactie

Provinciale Staten besluiten woensdagavond of de plannen voor Nationaal Park Nieuw Land in de huidige vorm doorgaan. Het is de bedoeling om er een vogelparadijs van te maken, met vergezichten. Je kunt er straks wandelen en lange fietstochten maken. Het park moet jaarlijks twee miljoen bezoekers trekken.

Nieuw Land heeft vorig jaar de status van nationaal park gekregen. Het gebied omvat vier natuurgebieden: de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. Het hele project zal de komende tientallen jaren zo'n 470 miljoen kosten.

Lasten verdelen

Voor hoeveel de provincie daaraan meebetaalt is nog niet bekend. Het totaalbedrag moet opgehoest worden door meerdere partijen, namelijk: de provincie, de gemeenten Almere en Lelystad, het Rijk, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Het Nationaal Park Nieuw Land wordt een mooi aaneengesloten natuurgebied dat meer zichtbaar wordt voor het publiek, zegt ontwerper Francine Houben van architectenbureau Mecanoo. 

Kanttekeningen

De meeste politieke partijen lijken in te stemmen met de plannen, maar er zijn ook kritische geluiden. Zo heeft GroenLinks moeite met het aantal bezoekers. De PVV vindt het bedrag veel te hoog.