Balgstuw na storm weer verwijderd

Geschreven door Redactie

Rijkswaterstaat heeft zondagmiddag de balgstuw bij Ens opgeblazen, om het achterland te beschermen tegen het hoogwater uit het IJsselmeer en Ketelmeer. Inmiddels is het waterpeil weer voldoende gezakt en zondagavond heeft Rijkswaterstaat de balgstuw weer leeg laten lopen. 

Het scheepvaartverkeer in het Ramsdiep was zondagavond nog wel gestremd. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaan duikers de stormvloedkering maandag eerst inspecteren. Als die nog goed is, kan ook de scheepvaart er weer langs. De scheepvaart wordt dan via de marifoon geïnformeerd.

Hoe werkt die balgstuw ook alweer? 

De balgstuw loopt evenwijdig aan de Ramspolbrug in de N50 en bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. Bij normaal weer ligt de stuw op de bodem van het Ramsdiep en heeft de scheepvaart vrije doorgang. Als het water in het Ketelmeer te hoog wordt, wordt de dam opgeblazen. Hij wordt gevuld met lucht en water waardoor het Zwarte Meer en het achterliggende gebied beschermd zijn tegen overstroming.

Volle sloten in de polder, gemalen draaien volop 

Ook in de gemeente Noordoostpolder staat het water in sommige sloten erg hoog door de vele regenval. Volgens Waterschap Zuiderzeeland is het peil in de polder hoger dan gebruikelijk, maar kunnen de gemalen het nog wel aan. Momenteel zijn de inlaten gesloten, zodat er geen water de polder in kan komen. Er hoeven geen extra pompen ingeschakeld te worden om het overvloedige regenwater het IJsselmeer in te pompen. 

Onze krant nog niet ontvangen?