Flevoziekenhuis gaat zwangeren in Lelystad beter begeleiden

Geschreven door Redactie

Het Flevoziekenhuis in Almere start met ingang van 12 maart met een wekelijks poliklinisch spreekuur verloskunde in Lelystad om zwangeren beter te begeleiden. Sinds het faillissement van MC Zuiderzee wordt er geen acute verloskunde meer aangeboden in Lelystad.

Een aanzienlijk deel van de zwangeren uit Lelystad en omgeving kiest er voor in het Flevoziekenhuis te bevallen. Het doel van het verloskundig spreekuur is deze groep zwangeren ook gedurende de zwangerschap optimaal te begeleiden door hen de juiste zorg op het juiste moment en dichtbij huis te bieden. 


Het Flevoziekenhuis werkt al geruime tijd vanuit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), zoals deze landelijk is vastgesteld. Zwangerschap, bevallen en kraamperiode wordt in deze standaard als één geheel gezien. Verloskundigen en gynaecologen in de eerste en tweede lijn werken gedurende de hele zwangerschap nauw samen door met elkaar voortdurend vast te stellen welke zorg de zwangere op dat moment nodig heeft, informatie uit te wisselen en werkprocessen op elkaar af te stemmen. Het Flevoziekenhuis wil ook samen met de zwangeren in Lelystad volgens deze aanpak werken. 


Het verloskundig spreekuur draagt bij aan een optimaal verloop van zwangerschap en bevalling en de beste zorg voor moeder en kind in Lelystad. Het spreekuur wordt – mede op verzoek van en in nauwe samenwerking – met de eerstelijns verloskundige praktijken uit Lelystad opgezet en is specifiek voor vrouwen die ook de wens hebben in het Flevoziekenhuis te bevallen.Het doel is dat patiënten voor wie een bezoek aan de gynaecoloog gewenst is, deze dichtbij huis kunnen zien. 


Daarnaast geeft dit spreekuur eerstelijns verloskundigen de gelegenheid laagdrempelig vraagstukken aan de gynaecoloog voor te leggen. Het spreekuur vindt wekelijks plaats op dinsdagmorgen. De locatie is sportcentrum De Koploper in Lelystad. 


Het Flevoziekenhuis heeft sinds het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen een groot aantal bevallingen uit Lelystad opgevangen. Net als bij iedere vorm van acute zorg komen op de afdeling verloskunde ook piekmomenten voor. In dat geval gaat acute zorg altijd voor en kan het voorkomen dat er tijdelijk geen plek is voor patiënten die graag in het ziekenhuis willen bevallen, maar medisch gezien ook thuis kunnen bevallen. Deze piekmomenten komen in vergelijking met andere ziekenhuizen relatief weinig voor en houden niet direct verband met het faillissement van MC Zuiderzee. Uiteraard probeert het Flevoziekenhuis deze piekmomenten zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden worden structureel meer zorgprofessionals ingezet. Verder is het Flevoziekenhuis bezig het aantal verloskamers uit te breiden. 


In het Flevoziekenhuis wordt hoogwaardige geboortezorg geleverd. Op de afdeling Verloskunde werken gynaecologen, artsen, verloskundigen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, kraamverzorgenden en ondersteunende medewerkers. Zij begeleiden jaarlijks meer dan 2 duizend bevallingen. De gynaecologen van het Flevoziekenhuis leiden tevens nieuwe gynaecologen op waardoor de focus altijd ligt op het werken volgens de laatste richtlijnen.

Zie voor meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl.

Onze Ambassadeurs