Centrum van Haven mogelijk BIZ?

Geschreven door Redactie

Er is een mogelijkheid dat het centrum van Almere Haven een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) wordt. 


In maart vond er een ondernemersbijeenkomst plaats. De ondernemers zagen dit mogelijk wel zitten. 


Met een BIZ wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Alle ondernemers betalen hier zelf aan mee. Er wordt besproken wat zij willen uitvoeren en hieruit wordt vervolgens een budget bepaald. 

Het is al eerder geprobeerd op het bedrijventerrein in de Vaart, maar helaas lukte dit niet. In Amsterdam is het wel een succes, er zijn namelijk 66 BIZ gebieden. 

Almere Haven moet nog even afwachten of er een BIZ komt. Momenteel wordt het Plan van Aanpak beoordeeld door de Economische Zaken en gemeentebelastingen. Er wordt gekeken naar het doel, en de rechtmatigheid. 

Er wordt verwacht dat er in het najaar van 2019 meer duidelijkheid komt. Wanneer het is goedgekeurd, zou de BIZ ingaan voor een periode van 5 jaar op 1 januari 2020. 

Onze Ambassadeurs