New Style ondernemer Solange Concincion in the picture…

Solange Concincion, getrouwd, moeder van 2 jongvolwassenen, is een creatieve Curaçaose vrouw, woonachtig in Nederland. Zij heeft al heel lang als hobby het maken van alles wat haar handen maar kunnen maken, van klei, stof of zelfs hout. Al heel lang droomt zij van haar eigen bedrijf, maar vanwege onervarenheid met ondernemerschap, durfde zij die stap niet te nemen.  

Nadat zij Sharella Martha had ontmoet op een LetZconnect beurs afgelopen december in Almere, was gauw daarna de afspraak gemaakt om zakelijk te gaan ondernemen. Zij heeft zich ingeschreven in januari 2019 bij de KvK onder de naam SoliArt. Bij het programma New Style ondernemers volgt zij vanaf januari een online tweesporentraject, waarbij zij wordt ondersteund bij de verkoop van haar kunstzinnige creaties en tevens met de voorbereiding van goed ondernemerschap. Haar begeleiding geschiedt online vanuit de tuin voor Ondernemers in Almere aan de Bolderweg.

Haar keuze voor het programma New Style ondernemers was snel gemaakt omdat zij zich al ten doel had gesteld om goed voorbereid te ondernemen. Zij staat ook altijd klaar met haar evaluatie “Ik ben zo blij dat ik Sharella heb gekend, want dit traject is echt voor mij geschreven. Ik had structuur nodig! Ik zit nu 3 maanden in het traject en heb al veel geleerd, met name om mezelf beter te kennen en van mezelf te houden. Ook heb ik nu beter inzicht in mijn capaciteiten als ondernemer!”

Solange wilt er zijn voor de ander, het liefst wilt zij de kunstgrepen van haar werk doorgeven aan de jongeren en wereldwijd bekend worden met haar creatieve uitingen van de Curaçaose cultuur in haar kunstwerken. Haar boodschap naar een startende ondernemer is dan ook heel duidelijk “Laat het niet blijven bij je droom, maak de stap met vertrouwen om je doel te bereiken!”.

Op haar website www.soliart.nl is alle informatie te vinden over Solange’s kunstwerken.

Soliart is gevestigd te Rotterdam. Middels onsalmere.nl wilt zij alle Almeerders uitnodigen om een bezoek te brengen aan haar stand op 27 april van 12.00 tot 20.00 uur aan de Capelseweg 39 (sporthal schenkel), Capelle a/d IJsel. Almeerders krijgen een speciale verrassing!