Het Spectrum is een Vreedzame School

Geschreven door Redactie

Vrijdag ontving Het Spectrum in de Regenboogbuurt van Almere het certificaat 'De Vreedzame School'.

Dat betekent dat de basisschool een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap heeft afgerond.


Inmiddels zijn 1000 basisscholen in Nederland 'vreedzaam' en dit aantal groeit ieder jaar. Een Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Groepsvergadering


Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Tijdens het tweejarige invoeringstraject stond in de teamtrainingen het gedrag van de meesters en juffen centraal. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering. Daarin mogen leerlingen meepraten over zaken die hen aangaan.

Democratie kun je leren!


Er is een apart programma voor voorscholen en peuterspeelzalen. Voor het Speciaal Basis Onderwijs zijn er aanpassingen gemaakt op het basisschoolprogramma. Voor het Speciaal Onderwijs is er een aparte lessenserie met de naam Beste Vrienden en voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs heet het project Beste Burgers. Inmiddels is er ook een versie voor het Voortgezet Onderwijs met de naam Democratie kun je leren!


Onze krant nog niet ontvangen?