Commissie akkoord met maatregelen Windplan Groen

Geschreven door Redactie

Het milieueffectrapport van Windplan Groen is door de onafhankelijke Commissie m.e.r. goed bevonden. Dit advies van de stichting brengt de realisatie van het Windplan een stap dichterbij.


De minister van Economische Zaken en Klimaat vroeg om de toetsing van de milieueffectrapportage. In het rapport staan maatregelen beschreven om eventuele hinder te voorkomen. De Commissie m.e.r. vindt die maatregelen afdoende. Zo worden de turbines geregeld stilgezet om te voorkomen dat rosse vleermuizen gedood worden door ronddraaiende wieken. Ook moet hinder door geluid of slagschaduw voorkomen worden.


Inwoners van Ketelhaven en Biddinghuizen zijn tegen de komst van het park. Dit omdat zij bang zijn voor geluidsoverlast en slagschaduw.


Het windpark zal bestaan uit 90 grote windturbines, die 98 oudere windmolens moeten vervangen. Over twee jaar moeten de windmolens draaien. Het is nu aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om een besluit te nemen over het windplan.