BeekmanKlinieken verliest kort geding tegen St Jansdal

Geschreven door Redactie

De BeekmanKlinieken heeft het kort geding dat het is begonnen tegen ziekenhuis St Jansdal verloren.

Volgens de rechter is onvoldoende bewezen dat St Jansdal cliënten van de kliniek voor plastische chirurgie heeft benaderd om over te stappen naar het ziekenhuis.


Tijdens de rechtszaak twee weken geleden voerde de BeekmanKlinieken twee personen op die vertelden dat ze ongevraagd door het ziekenhuis zijn benaderd. Dat terwijl ze niet bij het failliete MC Zuiderzee behandeld werden, maar bij Beekman. De plastische chirurgie-kliniek is weliswaar gevestigd in het ziekenhuisgebouw maar is een zelfstandige organisatie. 


Patiëntengegevens 

De BeekmanKlinieken gaf ook aan geen toegang meer te hebben tot medische gegevens van haar patiënten. Dit kwam omdat die in het computersysteem van het failliete MC Zuiderzee zaten. Patiëntendossiers zijn nu in handen van de curatoren. Een half uur voor het begin van het kort geding op 7 mei bereikten Beekman en de curatoren alsnog een deal over de gegevens.


Ronselen patiënten onvoldoende bewezen 

De rechtbank in Zutphen heeft zich dan ook alleen nog gebogen over de vraag of het ziekenhuis patiënten probeerde te ronselen. Volgens de kortgedingrechter heeft St Jansdal uitvoerig uitgelegd waarom - en op welke manier - zij zo'n 18.000 patiënten die na de doorstart van het MC Zuiderzee onder haar verantwoordelijkheid vielen heeft benaderd. Dat daarbij ook contact is gezocht met patiënten van de BeekmanKlinekenen staat volgens de rechter wel vast. Maar de stelling dat St Jansdal probeerde die patiënten over te halen om Beekman te verlaten en bij het ziekenhuis onder behandeling te komen is volgens de rechter onvoldoende bewezen.


Geen rectificaties  

Ook op het verzoek tot een rectificatie op de website van St Jansdal krijgt de BeekmanKlinieken geen gelijk.


Tijdens het kort geding eiste het ziekenhuis op haar beurt weer dat de BeekmanKlinieken verschillende uitspraken gedaan in de media zou terugnemen. Dat is niet nodig omdat de uitingen vallen onder het recht op vrije meningsuiting, zo maakt de rechtbank het St Jansdal duidelijk.