Partij voor de Dieren gelooft uitleg over afschot niet

De Flevolandse Partij voor de Dieren gelooft niks van de uitleg die gedeputeerde Harold Hofstra geeft over het afschieten van een grote hoeveelheid edelherten op één dag.


De populatie herten in de Oostvaardersplassen is afgelopen maanden volgens afspraak omlaag gebracht. Uit afschotcijfers blijkt dat op één dag in januari (vrijdag de 25e) maar liefst 252 herten zijn geschoten. Veel meer dan op andere dagen. Dat komt onder andere doordat het die dag koud was, zegt Hofstra. Daardoor waren de herten goed benaderbaar en reageerden ze nog minder op afschot in de omgeving.


PvdD-fractievoorzitter Leonie Vestering trekt de gang van zaken in twijfel. "Edelherten zijn hele intelligente dieren. Op het moment dat er zoveel schoten worden gelost, gaan ze vluchten en blijven ze echt niet staan. Het had gesneeuwd die dag, maar ze waren niet bevroren."


Volgens Vestering blijft onbeantwoord of er sprake was van drijfjacht en of er gebruik is gemaakt van een vangkraal. De partij zegt dan ook te gaan vragen om een provinciale enquête naar de gang van zaken.

Onze Ambassadeurs