Jongerendebat Almere 2019 een groot succes!

Geschreven door Paula Blesing

Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse jongerendebat plaats in de Raadzaal van Stadhuis Almere. De Raad van Almere heeft de jongeren uitgenodigd om op 21 juni 2019 in debat te gaan met raadsleden.

Eerst kregen ze een debattraining van NJR begeleiders met aansluitend een lunch met de collega-fractieleden en raadsleden. 

Na een ochtend intensieve voorbereiding kwamen de jongeren goed beslagen ten ijs in de Raadzaal van Stadhuis Almere. Zeven raadsleden, de presidiumvoorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Almere, de griffier en heel wat ondersteuners en bezoekers verwelkomden hen met een daverend applaus.

Daarna gingen de jongeren doen waarvoor ze waren gekomen: in debat met de raadsleden. De Raad van Almere dankt allen die meegewerkt en meegedaan hebben met deze fantastische democratische dag!


Onze krant nog niet ontvangen?