Wanneer gaan welke wijken van het aardgas af?

Geschreven door Redactie

Analyse van pioniers gebundeld in Rapport Transitievisie Warmte

Hoe gaat Flevoland van het gas af? Dat verschilt per gemeente. De Rijksoverheid geeft in de Energieagenda aan dat Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoot. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat er nodig en mogelijk is om dit doel te halen. Vast staat wel dat de transitie wordt uitgerold middels een wijkgerichte aanpak. Elke gemeente dient vóór 2021 een Transitievisie Warmte te hebben opgesteld waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas af gaan. Vier pioniers hebben dat alvast gedaan, waaronder de gemeente Almere. Samen met Natuur & Milieu hebben de Natuur en Milieufederaties deze transitievisies geanalyseerd. De sterke punten gebundeld in een handzaam document vol aanbevelingen: Rapport Transitievisie Warmte.  


“We hebben tot 2050 om van het gas af te gaan en moeten beginnen met de eerste wijken om de transitie te laten slagen,” legt Vera Dam, directeur van de Natuur en Milieufederatie Flevoland, uit. “Voor een goede kans van slagen is het belangrijk dat gemeenten bewoners uitleggen waarom we van het gas af gaan en hen meenemen in de warmtetransitie. Inzicht geven in hoe die transitie in de gemeente wordt uitgevoerd is daarin erg belangrijk.”


Hoe is het rapport tot stand gekomen? Naast Almere hebben ook Leiden, Nijmegen en Utrecht al een visie geschreven voordat richtlijnen of een leidraad waren gepubliceerd. Door deze transitievisies nauwkeurig te bestuderen hebben de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu de sterke punten samengevat in het Rapport Transitievisie Warmte, zodat ze als voorbeeld voor volgende transitievisies kunnen dienen. Hiermee kunnen andere gemeenten leren van voorgangers en visies opleveren die duurzaam en realistisch zijn, bottom-up initiatief stimuleren en perspectief bieden voor bewoners. 


Is het handig om iets te doen aan de eigen woning zolang die visie er nog niet is? Jazeker, want los van de transitievisies zijn er ook maatregelen die altijd nuttig zijn. De zogeheten no-brainers. Mocht u willen weten wat er voor uw woning mogelijk is, kunt u de online tool “verbeter uw inzicht” doorlopen of een van de inloopspreekuren van het Energieloket Flevoland bezoeken (locatie en openingstijden). Wilt u op de hoogte blijven over energienieuws en andere zaken? Meld u zich dan aan op de nieuwsbrief. Het Energieloket Flevoland is ook te vinden op Facebook en Twitter.


Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. - Energieloket Flevoland helpt!