Wijziging studietoeslag voor studenten met beperking

Geschreven door Paula Blesing

De Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking wordt gewijzigd. De studietoeslag wordt weer naar het niveau van de Wajong 2010 teruggebracht: een normbedrag van € 300 per maand en is voor elke gemeente gelijk.

De individuele studietoeslag geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. 

Daarnaast zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat. 

Aanleiding wijziging  

De aanleiding voor deze wijziging is een evaluatierapport van de Inspectie SZW, waaruit blijkt dat:

  • er een forse onderbenutting van middelen is;
  • de doelgroep voor gemeenten moeilijk bereikbaar is;
  • de door gemeenten toegekende studietoeslagen nogal van elkaar verschilden.

Uitvoering verbeteren

Ook zijn maatregelen aangekondigd om de uitvoering te verbeteren waardoor er, naar verwachting, meer studenten die vanwege een beperking niet kunnen bijverdienen, een beroep gaan doen op de regeling.

Een en ander vindt zijn beslag in een aangekondigde wijziging van de Participatiewet, medio 2020.

Onze krant nog niet ontvangen?