Floriade zit nog zonder sponsoren; gemeente trekt portemonnee

Geschreven door Redactie

Het lukt de organisatie van de Floriade 2022 nog niet om sponsoren aan zich te binden. Dat terwijl gerekend was op 400.000 euro aan maandelijkse inkomsten met ingang van juli van dit jaar.

Door het mislopen van de sponsorgelden is de gemeente Almere genoodzaakt voor 1,9 miljoen euro de portemonnee te trekken. Het gaat om lening die eigenlijk voor de jaren 2020 en verder gepland stond. Door deze naar voren te halen kan het gat gedicht worden dat door het mislopen van de sponsorbijdragen ontstaat.

Volgens burgemeester en wethouders tonen meerdere partijen interesse in sponsoring, maar is er nog geen enkel contract ondertekend. Er is meer tijd nodig dan gedacht, zo is de mededeling. "De verwachting is dat de sponsorbijdragen vanaf begin 2020 worden ontvangen."

Aangegeven wordt dat het geldbedrag dat de gemeente aan de Floriade kwijt is door deze ingreep niet stijgt. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de sponsorinkomsten op een later moment alsnog binnenkomen. De lening is een voorschot daarop.

Onze Ambassadeurs