Zuidelijk deel centrum mogelijk op de schop

Geschreven door Redactie

Een gezamenlijk onderzoek moet duidelijk maken wat er moet gebeuren met het zuidelijke deel van het centrumgebied in Almere Stad. Daarover hebben de gemeente en de eigenaar van het stadshart in Almere, Unibail-Rodamco-Westfield, afspraken met elkaar gemaakt. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. Wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt wordt waarschijnlijk aan het eind van het jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het zuidelijk deel van het centrum betreft het gebied rond het Schipperplein, Forum, Traverse en het parkeerterrein tussen het Flevoziekenhuis en de Esplanade. Voor de Esplanade werden al eerder plannen gepresenteerd.

Winkeliers hebben het moeilijk, ook in de binnenstad van Almere. Om het centrumgebied aantrekkelijk te houden, moeten binnensteden zich meer ontwikkelen van een louter winkelcentrum naar een prettig verblijf- en woongebied, aldus het college van burgemeester en wethouders. In het zuidelijke deel ontbreekt het aan een trekker. Ook is de verbinding tussen het Forum en de omliggende straten niet optimaal, zo staat in de brief.

Unibail-Rodamco-Westfield liet eerder al een stedenbouwkundig bureau een korte studie verrichten. Naar aanleiding van deze studie denkt de vastgoedeigenaar erover om het aantal winkelruimtes te verminderen en meer woningbouw en leisure/ontspanning toe te voegen. Samen met de gemeente wordt hiernaar een nadere verkenning uitgevoerd.

Onze krant nog niet ontvangen?