Gemeente verruimt mogelijkheden voor reclameborden

Geschreven door Redactie

Almere wil digitale reclameborden in de gemeente toestaan, ook met bewegend beeld. Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders de reclamevitrines en billboards in onder meer bushokjes, langs wegen en in winkelcentra uitbreiden en verbeteren. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad.

Het contract tussen de gemeente en JCDecaux, die de reclamevitrines exploiteert, levert de gemeente nu jaarlijks 1,3 miljoen euro op. In het najaar vindt een nieuwe aanbesteding plaats, omdat het contract in september 2020 na tien jaar afloopt. Uit een onderzoek blijkt dat de inkomsten met 900.000 euro afnemen als het huidige beleid wordt voortgezet.

Dit kan opgelost worden door digitale reclameborden toe te staan. De vraag hiernaar neemt toe, omdat exploitanten dan meer reclame kunnen tonen op hetzelfde reclamebord. Ook kunnen de schermen tijdens de niet-verkochte mediaruimte ingezet worden voor gemeentelijke communicatie.

Kritiek op digitale reclame

Digitale reclame kan ook rekenen op kritiek, zo staat in de rapportage. Te denken valt aan klachten over lichthinder, verkeersveiligheid en de uitstraling op de openbare ruimte met name in historische centra. De welstandscommissie in Almere heeft volgens het college aangegeven in beginsel geen bezwaren tegen digitale reclame te hebben. De gemeente is met de commissie in gesprek over de voorwaarden zoals de lichtintensiviteit en hoe bewegend het beeld mag zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat Almere in vergelijking met soortgelijke steden weinig reclamemogelijkheden heeft. Door een versoepeling van de regels zijn er straks 37 extra locaties beschikbaar. Afhankelijk van de nieuwe exploitant en het contract dat hiermee wordt afgesloten, wordt duidelijk of die plekken ook echt gebruikt gaan worden.

Onze Ambassadeurs