Merendeel gemeenten ligt achter op schema bij verminderen hoeveelheid restafval

Geschreven door Redactie

Van de 355 Nederlandse gemeenten liggen slechts 71 gemeenten op schema om volgend jaar maximaal 100 kilo restafval per inwoner op te halen. Dit jaar zou dat gemiddelde nog op 151 kilo per inwoner liggen, schrijft de Volkskrant maandag. 

Dit is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat. Het doel wordt met name in grote steden met meer dan 100.000 inwoners ruimschoots gemist. Het gemiddelde ligt daar volgens de Volkskrant op 245 kilo per inwoner.

Per inwoner kan de daadwerkelijke hoeveelheid afval nog hoger uitvallen, doordat de resultaten van bedrijven en het grofvuil niet meegenomen zijn in de analyse van de krant.

Het scheiden van gft, papier, plastic en glas wordt gezien als de effectiefste manier om de hoeveelheid restafval te verminderen.

Volgens de Volkskrant laten veel gemeenten hun inwoners nog steeds zelf glas, gft, papier en plastic wegbrengen, terwijl zij een vast bedrag per jaar voor restafval betalen. Daardoor zouden huishoudens veel sneller geneigd zijn om minder afval te scheiden en alles onder het restafval te scharen.


Onze krant nog niet ontvangen?