Een veerkrachtig nieuwjaar: campagneweek en reizende fototentoonstelling over veerkracht

Geschreven door Redactie

Veerkrachtig opgroeien en opvoeden, wat betekent dat precies?

In de campagneweek ‘Een veerkrachtig nieuwjaar’ van Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd staan van 24 t/m 28 januari 2022, deze en andere vragen centraal: Wat is veerkracht eigenlijk? Wat hebben jongeren nodig om zich veerkrachtig te voelen en op welke wijze kunnen gemeenten daarop inspelen? Bijvoorbeeld door de (her)inrichting van wijken? En wat is het perspectief van Flevolandse ouders en kinderen?

Het startschot van deze campagneweek vol workshops en lezingen én bedoeld voor inwoners van Flevoland, professionals, leerkrachten, onderzoekers en alle beleidsmakers is de opening van een 1000-dagen reizende fototentoonstelling over veerkrachtig ouderschap door heel Flevoland. Via hun portretten delen 10 ouders hun eigen ervaringen met veerkrachtig opvoeden en opgroeien. Wethouder Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid in Almere, Roelie Bosch, opent op maandag 24 januari deze tentoonstelling. De indrukwekkende portretten zijn daarna nog 166 dagen te bezichtigen op diverse plaatsen in het stadshart van Almere. Daarna reist de fototentoonstelling verder door Flevoland.

De 1000-dagen-reis refereert aan het onderzoek naar ‘De eerste 1000-dagen’, waarin Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd onderzoek doet naar de eerste 1000-dagen van het leven. De Kenniswerkplaats is een samenwerking op het thema veerkrachtig opvoeden en opgroeien in Flevoland tussen de 6 Flevolandse gemeenten, hogeschool Windesheim in Almere, Triade Vitree, Icare, JGZ Almere, Flever en GGD Flevoland. De werkplaats speelt een actieve rol in het verzamelen van kennis en het benutten ervan in de praktijk door onder andere het stimuleren van het fundamentele gesprek over opvoeden, opgroeien en onderwijs én door actieonderzoek op de thema’s samenwerken met gezinnen en intergenerationele invloeden, naast het al genoemde 1000-dagen-onderzoek.

De werkplaats is een van 15 regionale ZonMw-kenniswerkplaatsen jeugd. Daarin worden maatschappelijke vraagstukken bekeken vanuit het perspectief van de ouders, jeugdigen, praktijk, beleid, bestuur, onderzoek, opleidingen en professionals. In deze campagneweek komen zij allen aan bod.

Deelname is kosteloos.