Partijen willen meer informatie woningbehoefte

Geschreven door Redactie

Zeven politieke partijen in Almere hebben behoefte aan meer duiding van de cijfers over de woningbehoefte in Almere. Zij stellen hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens de middagconferentie 'Aanpak woningnood in Almere' begin juli stelde onderzoeksbureau Rigo dat er tot 2030 nog 22.000 woningen moeten worden bijgebouwd om aan de woningbehoefte te voldoen. Dat zijn gemiddeld 1.830 woningen per jaar. Dat is nog los van de huidige krapte op de woningmarkt.

De VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en AP/OPA willen weten hoe zich dit verhoudt tot de Almeerse woningbouwprogrammering en welke financiële gevolgen dit heeft als die woningen worden gebouwd. De partijen misten deze informatie en vinden dit essentieel om de cijfers op waarde te kunnen schatten.

De nieuwe woonvisie waarin het woningbeleid voor de komende tien jaar staat beschreven, wordt in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd.