College wil teruggeven grond versimpelen

Geschreven door Redactie

Het moet voor inwoners van Almere gemakkelijker worden om mandelige gebieden terug te geven aan de gemeente. Dat wil het college van burgemeester en wethouders van Almere.

Het gaat dan om stukken grond waarvan huiseigenaren samen eigenaar zijn en de verantwoordelijkheid hebben over bijvoorbeeld de riolering, leidingen, verlichting en bestrating. Er zijn in Almere in het verleden circa 150 gebieden in mandeligheid uitgegeven.

De gemeente wilde op die manier de saamhorigheid bij bewoners in bijvoorbeeld een hofje vergroten en tegelijk zelf minder beheerkosten hebben. Deze vorm van beheer leidde in de praktijk in bepaalde gevallen juist tot burenruzies. De gemeenteraad besloot daarop in 2012 dat bewoners onder voorwaarden de grond weer konden teruggeven aan de gemeente.

Wat wordt er gemakkelijker?

Tot nu toe moesten bewoners motiveren waarom zij van de grond af wilden en oordeelde een commissie of er sprake was van een onevenredige belasting van het beheer. Nu hoeven bewoners alleen nog unanimiteit te bereiken. Dat is bij wet bepaald en kan niet worden losgelaten, zo staat in het collegevoorstel aan de gemeenteraad.

Wanneer grond via appartementsrecht in gezamenlijkheid is uitgegeven aan bewoners in een Vereniging van Eigenaren, dan kan de gemeente de grond niet overnemen. Volgens een woordvoerder staat de wet dat niet toe.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel.