Meer ongelukken met boten

Geschreven door Redactie

Het aantal ongelukken op het water van Flevoland is in 2018 flink toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.


Het aantal incidenten waarbij een pleziervaart betrokken was, nam met ruim 20 procent toe. Het aantal ongevallen waarbij geen privé-schepen betrokken waren steeg met ruim 75 procent. 


Volgens Rijkswaterstaat kan de toename in het aantal ongelukken met meerdere dingen te maken hebben. Woordvoerder Sylvia de Bres: "We zijn alles beter gaan registreren. Vroeger telden we alleen de boten die langs de sluizen gingen, maar nu wordt ook alles daarbuiten geregistreerd." 


Extreme omstandigheden 

Daarnaast was 2018 qua weer een jaar met uitersten. "We hebben extreem hoog water, maar ook extreem laag water gehad. Dat levert voor de schepen en boten ook problemen op. Bij te hoog water is de vaargeul niet meer zichtbaar, en als het water laag staat hebben de vaartuigen minder ruimte om te manoeuvreren. Dan lopen ze dus sneller vast, en dat tellen we ook als incident", aldus Bres.


Onwetendheid 

Een deel van de ongelukken komt ook door de onwetendheid van vele schippers, denkt De Bres. "Waarschijnlijk is er toch te weinig kennis van het gebied bij de schippers, zeker als ze voor het eerst het water op gaan. Er bestaan waterkaarten van elk gebied, die worden dan toch te weinig gebruikt. Beginnende schippers kunnen veel informatie vinden bij 'Varen doe je samen'. Als mensen goed geïnformeerd het water op gaan, scheelt dat al een heleboel."