Diamondiaal in beroep tegen faillissement

Geschreven door Redactie

De Almeerse wooncoöperatie Diamondiaal is in hoger beroep gegaan tegen het onlangs uitgesproken faillissement. De bestuurders willen dit niet verder toelichten.

Het gerechtshof in Leeuwarden gaat nu op 11 september bekijken op welke gronden het faillissement is uitgesproken en of de rechtbank een juiste beslissing heeft genomen. Dit betekent dat ook de curator tot 11 september niet met de afwikkeling aan de slag zal gaan.

Het komt vaker voor dat een faillissement wordt aangevochten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de gefailleerden het niet eens zijn met de hoogte van schulden of de schulden volledig betwisten.

Diamondiaal werd anderhalve week geleden failliet verklaard, op aanvraag van woonfonds Meerwonen. Het fonds is eigenaar van de panden waar Diamondiaal statushouders en anderen met een laag inkomen onderbracht. Meerwonen zegt nog bijna 250.000 euro van Diamondiaal tegoed te hebben. 

Onze Ambassadeurs