Raad vindt actieplan lerarentekort te weinig concreet

Geschreven door Redactie

Het actieplan om het lerarentekort in Almere aan te pakken is te weinig concreet en mag wel iets steviger worden opgezet. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad. Die sprak donderdagavond over de voorstellen van het college van b en w.

Het basis- en voortgezet onderwijs in Almere kampt net als in andere gemeenten met een groot tekort aan leerkrachten. Dit jaar bedraagt dat 46 fte's. Zonder maatregelen loopt het tekort in vijf jaar op tot 96 fte's. Redenen voor het tekort zijn de grote concurrentie tussen scholen in de Randstad. Die proberen leraren te lokken met tal van maatregelen, waaronder premies en woningen. Ook keren leraren vanuit Almere geregeld terug naar hun oorspronkelijk woonplaats, omdat daar nu weer werk is. Het imago van Almere speelt ook een rol.

Drie ton voor actieplan

Het college van b en w van Almere stelt voor 2020 drie ton beschikbaar om het tekort aan te pakken. Een ton is bedoeld voor lerarenbeurzen, zodat personeel zich kan bijscholen. Dat moet helpen om hen aan Almere te binden. Ook is er een ton beschikbaar om Almere te promoten als aantrekkelijke woon- en werkstad, waarbij onderwijzend personeel dat zich er vestigt een verhuispremie kan krijgen.

Tijdens de commissievergadering gaven bijna alle fracties aan dat ze de plannen niet concreet genoeg vinden. Vooral D66, PvdA, Partij voor de Dieren en VVD vroegen zich af of er wel een ton naar marketing en promotie van de stad moet gaan. Dat geld kan beter direct aan onderwijspersoneel of zij instromers worden besteed. Veel fracties betwijfelen ook of een woonsubsidie wel helpt als het tekort aan beschikbare (huur)woningen in de stad niet eerst wordt opgelost.

Maak vak leerkracht aantrekkelijker

Het gaat er vooral om dat het vak van leerkracht weer aantrekkelijk wordt gemaakt en de werkdruk afneemt, zeggen de meeste fracties. Zij erkennen dat de oplossingen hiervoor vooral van de Haagse politiek moeten komen. AP/OPA vindt het een gemiste kans dat er bijna niets lijkt te zijn gedaan met voorstellen om gepensioneerde leerkrachten weer terug te halen voor de klas. De partij had een actievere houding verwacht van de schoolbesturen. De PvdA stelt voor om werkloze Almeerders te laten omscholen tot klassenassistent. De VVD wil hen ondersteunen om lesbevoegd te worden.

Waarom krijgt de PABO zo weinig aanmeldingen?

De PVV en VVD vinden dat moet worden nagegaan waarom de PABO in Almere veel minder aanmeldingen krijgt voor voltijdsopleidingen dan PABO's elders in het land. De aansluiting van het Almeerse MBO met de PABO moet worden verbeterd, vindt de VVD.

De PVV ergerde zich er aan dat er 2,5 jaar voorbij is gegaan voordat er een actieplan ligt, terwijl al in 2017 duidelijk was dat er een groot tekort aan zat te komen. Raadslid Chris Jansen kreeg overigens felle kritiek van andere raadsleden, toen hij stelde dat één van de echte oorzaken van het lerarentekort de mentaliteit van scholieren met een islamitische, Antilliaanse en Surinaamse achtergrond is. Die jaagt leraren de school uit.

Het college van b en w reageert volgende maand op de opmerkingen vanuit de raad. Dat zal niet meer worden gedaan door wethouder Marjan Haak-Griffioen (ChristenUnie). Zij wordt volgende week opgevolgd door haar partijgenoot Roelie Bosch.