Remkes presenteert oplossingen stikstofprobleem

Geschreven door Redactie

Voormalig VVD-minister Johan Remkes presenteert later vandaag mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek.

Momenteel liggen tal van projecten stil omdat de Raad van State eerder dit jaar een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Remkes geeft om 17:30 uur een persconferentie in Den Haag.

In Flevoland komen 234 projecten mogelijk in de knel. Dat blijkt uit een lijst die de provincie Flevoland heeft gepubliceerd. Het gaat dan om grote projecten als Lelystad Airport, de dijkversterking langs de Markerwaarddijk en de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad. Maar ook veel kleine projecten lopen gevaar.

Eerder lekte al uit dat Remkes vooral zal adviseren in te grijpen in het verkeer en de landbouw. Zo zou het kabinet de maximumsnelheid moeten verlagen en de veestapel verder inkrimpen. Uit een enquête van de NOS blijkt dat een meerderheid van de boeren onzekerder is geworden over het voortbestaan van haar bedrijf sinds de stikstofuitspraak. Als er een goede financiële regeling komt, dan is stoppen voor 4 op de 10 boeren bespreekbaar.

Natura 2000

Nederland heeft meerdere beschermde natuurgebieden die zijn aangemerkt als Natura 2000-gebieden. Al jaren is er in die gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) en dat is schadelijk voor de natuur.

De Raad van State oordeelde eind mei dat de overheid de natuur onvoldoende heeft beschermd doordat te gemakkelijk uitbreidingen zijn toegestaan van stallen, snelwegen en industrieterreinen. Door die uitspraak moet de overheid een strenger stikstofbeleid voeren om de natuur beter te beschermen.