Kinderen die te vroeg geboren zijn hebben langer complicaties dan gedacht

Geschreven door Redactie

Te vroeg geboren kinderen hebben op latere leeftijd een veel langere achterstand dan gedacht. In de puberteit merken ze daar zelfs nog gevolgen van. Die conclusie trekt Sabrina Twilhaar van de Vrije Universiteit in Amsterdam in een op maandag gepromoveerd onderzoek. 

Twilhaar verteld in het NOS Radio 1 Journaal: “Die kinderen hebben meer moeite om op school mee te komen. Gemiddeld hebben zij een lagere intelligentie en ze hebben vaker last van sociale problemen en aandachtsproblemen.”

Er ontstaat schade doordat een belangrijke ontwikkeling in de hersenen, die de hersenen in de laatste drie maanden van de zwangerschap doormaken, bij een vroeggeboorte verstoord worden. “Een kindje wordt dan geboren met een lichaam dat nog lang niet klaar is om aan de wereld buiten de baarmoeder blootgesteld te worden. Daardoor is het kwetsbaar voor infecties en complicaties, dat heeft een ongunstig effect op de hersenontwikkeling en kan zelfs leiden tot hersenschade,” aldus Twilhaar.

Het is nog niet mogelijk om te voorkomen dat kinderen veel te vroeg geboren worden, alhoewel dat het gunstigste scenario is. Steeds meer vroeggeboren kinderen blijven in leven terwijl het aantal vroeggeboorten nog steeds niet aan het afnemen is. Er is toch wel iets te doen aan de problemen, denkt Twilhaar. “Heel belangrijk is dat we veel beter in staat zullen zijn te voorspellen welke kinderen problemen krijgen en welke niet. Er zijn hele grote verschillen binnen de groep van te vroeg geboren kinderen.”

Hoe eerder je de juiste ondersteuning kunt bieden, hoe beter je kunt voorkomen dat er grote problemen zullen zijn. - Sabrina Twilhaar, Vrije Universiteit Amsterdam

"We kunnen eigenlijk helemaal niet voorspellen op dit moment welke kinderen ontwikkelingsproblemen zullen ervaren. Als we dat beter kunnen, kunnen we die kinderen beter in de gaten houden en hopelijk problemen eerder signaleren, zodat we tijdig hulp kunnen bieden. Voordat ze naar school gaan kan dat al. Hoe eerder je de juiste ondersteuning kunt bieden, hoe beter je kunt voorkomen dat er grote problemen zullen zijn.”


Onze Ambassadeurs