Opgeruimd de feestdagen in

Geschreven door Redactie

Gemeente Almere start met een opruimactie en reparatieronde in Nobelhorst, zodat de wijk opgeruimd de feestdagen in gaat.


Er is onder andere opdracht gegeven voor: 


  • Een reparatieronde langs de bouwwegen om de een aantal verzakkingen van het wegdek te verhelpen. 
  • Het legen van de straatkolken in de bouwwegen om regenwater af te voeren.
  • Het verwijderen van spontane begroeiing op diverse locaties in het openbaar gebied.
  • Het opruimen van illegaal gestort bouwafval.
  • Het recht zetten van de straatnaambebording.
  • Het treffen van maatregelen om wateroverlast in het openbaar gebied tegen te gaan.

Ook bewoners en bouwers kunnen een bijdrage leveren aan een opgeruimd Nobelhorst door bijvoorbeeld het eigen bouwmateriaal uit het openbaar gebied zo veel mogelijk te verwijderen en op eigen terrein op te slaan. Of door bouw- en sloopafval af te voeren naar een erkende verwerker. Tot slot de tip om bouwhekken recht te zetten en de opslag van bouwmateriaal te zekeren tegen windvlagen.