Buurtbewoners steggelen door over kleuren Regenboogbuurt

Geschreven door Redactie

Buurtbewoners in de Regenboogbuurt van Almere Buiten hebben hun ongenoegen geuit tegen het beleid van de gemeente en op elkaar vanwege de kleur van de woningen in hun wijk.

Een deel van de gemeenteraad kwam naar basisschool Het Spectrum om met buurtbewoners te praten over de kwestie. De gemoederen liepen een paar keer hoog op.

Buurtbewoners wilden vooral informatie en duidelijkheid van de gemeente. Een deel ziet graag dat de kleuren in de buurt blijven zoals ze zijn. De gemeente moet volgens hen hierop handhaven.

Een ander deel wil dat de gemeente de regels loslaat, ook omdat verschillende bewoners al aanpassingen aan hun huis gedaan hebben, buiten de toegestane kleuren om. Hierdoor zouden ze wel eens financieel bij moeten leggen als de gemeente gaat handhaven.

In de Regenboogbuurt wordt al enkele jaren discussie gevoerd over de kleuren van de huizen. Deze zijn in de jaren '90 bedacht door een stedenbouwkundige. Hoewel ze zijn vastgelegd, hebben bewoners in de loop van de tijd hun huis of delen daarvan een andere kleur gegeven. Over de kleuren van kozijnen en deuren zijn de meningen verdeeld.

Ze vinden het vreemd dat er nu opeens weer gehandhaafd gaat worden. Dit zou buurtbewoners die de kleur van hun huis hebben veranderd, op kosten kunnen jagen.

Wethouder Maaike Veeningen gaf aan dat handhaving pas na 5 jaar plaats gaat vinden, vanaf het moment dat de raad een voorstel aanneemt.

Uit een enquête blijkt dat 69 procent van de bewoners wil dat de gemeente erop toeziet dat de huizen in de Regenboogbuurt weer de oorspronkelijke kleuren krijgen. Discussies vier jaar geleden hebben niet tot een besluit geleid. Het college hoopt dit jaar wel alles definitief vast te leggen.