'Gemeente moet archiefbeheer snel verbeteren'

Geschreven door Redactie

De chaos bij de archivering van de gemeente Almere is ernstig, zegt hoogleraar Archiefwetenschap Charles Jeurgens. Vorige week bleek uit een brief van de provincie dat er veel mis is. De gemeente pleegt mogelijk zelfs strafbare feiten.

Almere moet hard aan de bak om de archivering weer op orde te brengen, zegt Jeurgens. Uit de brief van de provincie blijkt onder meer dat er archiefstukken worden vernietigd zonder dat de regels worden gevolgd. Daardoor is het mogelijk dat er informatie verdwijnt die juist bewaard moet blijven. 

Ook is Almere halfslachtig geweest bij de digitalisering van het papieren archief. Er is een enorme achterstand in de digitalisering en daardoor bestaan er nu een papieren en een digitaal archief naast elkaar. Ook dat zorgt ervoor dat informatie kan verdwijnen.  

'Almere is aan zet' 

Dat is ernstig, zegt Jeurgens. "Als een burger informatie nodig heeft die ten onrechte is vernietigd, dan is er een probleem. Het is afwachten hoe een rechter daarover zal oordelen." Almere moet dit erg serieus nemen, aldus de hoogleraar. "Almere is aan zet. De provincie gaat het niet oplossen, daar moet de gemeente zelf voor aan de bak." 

Commissaris van de Koning Leen Verbeek is op de hoogte van de archiefproblemen in Almere en zegt dat de problemen "cumulatief steeds slechter worden, vandaar dat wij nu ook een wat steviger bericht naar buiten hebben gebracht. Het is natuurlijk een zorgelijke situatie en we hebben nu wel een punt bereikt dat we zeggen: dit kan zo niet verder." 

'Te snel gegroeid' 

Verbeek wijt dit onder meer aan het te snel groeien van de gemeente. Maar dat mag geen excuus zijn, vindt hij, dus daarom heeft hij verantwoordelijk wethouder Julius Lindenbergh op het matje geroepen en gezegd dat deze nu toch echt aan de slag moet. Die heeft dat volgens de Verbeek beloofd. "Ik verwacht dat de gemeente Almere op 15 februari een verbeterplan indient en dan hebben we medio april een bestuurlijk overleg om te constateren of het er ook echt van komt". 

De gemeente Almere wil niet inhoudelijk reageren en zegt alleen: "We zijn druk bezig met een plan van aanpak en willen dat op 15 februari voor elkaar hebben."