Oppositie eist informatie woningbouwplannen op

Geschreven door Redactie

Een groot deel van de oppositie van de gemeenteraad in Almere heeft een Wob-verzoek ingediend voor de conceptversie van de woonvisie. De Partij voor de Dieren, PVV, SP, AP/OPA en Respect! Almere willen net als de coalitiegenoten het concept in kunnen zien. 

In de woonvisie moet het woningbeleid voor de komende tien jaar staan. De visie had in het najaar al klaar moeten zijn, maar in januari kon er nog niks overhandigd worden door verantwoordelijke wethouder Jan Hoek, tot grote frustratie van de gemeenteraad. 

Volgens Hoek is er wel een conceptversie van de woonvisie, maar kan die de komende tijd nog aangepast worden nu er een nieuw coalitieakkoord is. Gemeenteraadslid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren vroeg eind januari tijdens een raadsvergadering om inzage in die conceptversie. De wethouder ging daar niet in mee, omdat er nu nog aan het plan gesleuteld kan worden door de nieuwe coalitie. Ook een motie voor openbaarheid werd die vergadering afgewezen. In verband met de coalitie-onderhandelingen hebben raadsleden van de coalitie de concept-woonvisie wel al in hun handen gehad. 

De oppositiepartijen hebben nu de handen ineengeslagen om alsnog de gevraagde informatie boven tafel te krijgen. Leonie Vestering: "Dit is echt armoe van de gemeente, dat we nu om onze eigen informatie moeten vragen." De partijen hopen met het verzoek meer inzicht te krijgen in de denkwijze die achter de woonvisie zit. Het voelt voor de oppositie nu alsof ze een informatie-achterstand heeft op de raadsfracties die wel onderdeel uitmaken van het stadsbestuur. 

'Oppositie buitenspel' 

Ook hopen de partijen aan de hand van de conceptversie nog idee├źn te kunnen opperen voor de definitieve visie. Als het definitieve plan er eenmaal ligt, mogen er moties tegen ingediend worden. Maar dat heeft volgens Toon van Dijk van de PVV dan geen zin meer. Hij is bang dat de coalitie van de gemeenteraad het plan dan erdoorheen duwt, omdat die partijen een meerderheid in de raad hebben. De oppositie zou dan voor zijn gevoel buitenspel gezet worden. "Dit is absoluut niet hoe democratie zou moeten werken."

Onze krant nog niet ontvangen?