Gemeente wil Almeerders op de fiets krijgen

Geschreven door Redactie

Almeerders pakken liever de bus dan dat ze met de fiets gaan. Dat concludeert de gemeente, die fietsen wil bevorderen. Almeerders lopen ook minder dan mensen in vergelijkbare steden. Dit moet anders, want Almeerders zijn te dik, stelt de gemeente in de nieuwe mobiliteitsvisie.

Om Almeerders op de fiets te krijgen, worden fietspaden veiliger gemaakt en krijgen de paden ook betere bordjes. Wie nu door de wijken fietst, kan makkelijk verdwalen, staat in de visie van de gemeente. Drukke fietsroutes worden nu verbreed en de fietspaden krijgen rood asfalt, zodat het duidelijk is dat het een fietspad is. Op meer kruisingen in de stad krijgen fietsers voorrang.

Fietsplekken verplicht

De gemeente komt ook met een parkeernorm voor fietsen. Wie in Almere bouwt, moet vooraf aangeven hoeveel fietsenstallingsruimte er op het terrein komt. Dat beleid geldt al voor auto’s, maar gaat nu ook gelden voor fietsen. Een fietsenstallingsnorm is al gebruikelijk bij grote openbare gebouwen, bedrijven en stations. De gemeente wil dit voortaan bij alle gebouwen verplichten, ongeacht de functie.

Zaak van de lange adem

Of de plannen enig resultaat hebben is de vraag. In de mobiliteitsvisie staat dat het ‘zaak is van de lange adem’ en dat iedere procent verbetering veel inspanning vraagt van de gemeente.