Voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in gesprek over de Zorgtafel Flevoland

Geschreven door Redactie

Op woensdag 19 januari 2022 bezocht Marjan Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met Johan Rijneveld (directeur regulering bij de NZa) provincie Flevoland.

Tijdens dit werkbezoek gingen zij in gesprek met gedeputeerde Jop Fackeldey en Frans van den Broek, voorzitter van de Zorgtafel Flevoland. Ook een afvaardiging van Medrie was aanwezig bij het bezoek.

Wat is de Zorgtafel Flevoland

De Zorgtafel Flevoland is een samenwerkingsplatform en bestaat uit zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en zorgverzekeraars. De samenwerking is in 2019 ontstaan vanuit een crisissituatie. Namelijk het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad (oktober 2018). De Zorgtafel Flevoland werkt aan goede, toegankelijke zorg op de juiste plaats voor alle Flevolanders. Inmiddels is de Zorgtafel Flevoland gegroeid tot een unieke samenwerking in Nederland.

Meedenken en adviseren

De partijen van de Zorgtafel Flevoland hebben kennis en data gebundeld in het Regioperspectief. Daaruit is een gezamenlijke agenda opgesteld. Met de uitwerking van die agenda, ontwikkelt de Zorgtafel Flevoland zich steeds meer tot een plek waar lokale en regionale successen worden gedeeld. Een plek waar men steun of aansporing mag verwachten om tot het gewenste resultaat te komen. Er is ook besproken hoe de NZa kan meedenken en adviseren over regionale initiatieven, om zo de zorg te verstevigen. Bijvoorbeeld de huisartsenzorg.

Mooie initiatieven

De NZa was onder de indruk van de mooie initiatieven binnen de Zorgtafel Flevoland en hoe de samenwerkingspartners deze initiatieven oppakken. De initiatieven van de Zorgtafel Flevoland sluiten aan bij het adviesrapport Passende Zorg. Dit rapport is in november 2020 door de NZa aangeboden bij de minister Medische Zorg.
Onze Ambassadeurs